XS_HIDE-->
Sluiten
Uitloggen
MPZ Personeel Organisatie Communicatie
Online leeromgeving
Volgende pagina
Oefenexamen 2
Menu
Vraag 1 (1 punt)

Van welk soort behoefte is volgens de motivatietheorie van Maslow sprake bij de behoefte aan acceptatie? 

behoefte aan respect 

sociale behoefte 

behoefte aan veiligheid en zekerheid 

fysiologische behoefte

Antwoord indienen
Vraag 2 (1 punt)

De levensloop van een mens kent achtereenvolgens verschillende fasen.

 

Welke staan in de juiste chronologische volgorde? 

sociale fase – receptieve fase – expansieve fase 

expansieve fase – sociale fase – receptieve fase 

receptieve fase – expansieve fase – sociale fase 

Antwoord indienen
Vraag 3 (1 punt)

Van welk soort prestatieloon is sprake als de beloning is gekoppeld aan de verdienstelijkheid van de werknemer voor de organisatie? 

capaciteits- en competentieloon 

tariefloon 

multifactorloon 

merit rating 

Antwoord indienen
Vraag 4 (1 punt)

Welke functie heeft een exitgesprek?

 

Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. 

Het ontslaan van een werknemer. 

Het achterhalen waarom een werknemer op eigen initiatief vertrekt. 

Het overtuigen van een vertrekkende werknemer om te blijven.

Het op een positieve manier afsluiten van de arbeidsrelatie. 

Antwoord indienen
Vraag 5 (1 punt)

Bij welke organisaties is er sprake van een materiaalstroomgerichte organisatie?

 

Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. 

overheidsinstellingen 

extractieve organisaties 

dienstverlenende organisaties 

organisaties met massaproductie 

organisaties met stukproductie 

Antwoord indienen
Vraag 6 (1 punt)

Wat gebeurt er bij een juridische fusie tussen drie organisaties? 

De drie organisaties gaan samen op in één nieuwe rechtspersoon. 

Eén van de drie organisaties neemt de andere twee over. 

De drie organisaties gaan een beperkte samenwerking aan. 

Antwoord indienen
Vraag 7 (1 punt)

Wat is een voorbeeld van interne ruis bij communicatie? 

Tijdens een gesprek op een treinstation hoort de ontvanger de boodschap van de zender maar half vanwege de treinaankondigingen via de intercom. 

Tijdens een gesprek in de vergaderzaal kan de ontvanger de zender niet goed verstaan door het geroezemoes van alle aanwezigen. 

Tijdens een gesprek op kantoor verstaat de ontvanger de zender niet goed omdat zijn oren dichtzitten door een flinke verkoudheid. 

Tijdens een gesprek in een tuin kan de ontvanger de boodschap niet goed verstaan vanwege de harde wind. 

Antwoord indienen
Vraag 8 (1 punt)

Wat is een voorbeeld van vocale non-verbale taal? 

een opgestoken hand als stopsignaal 

een hooghartige snuif 

een opgestoken duim ten teken dat alles goed is 

een uitgesproken scheldwoord 

Antwoord indienen
Vraag 9 (1 punt)

Welke stroming van sociaal beleid is ontstaan ten tijde van een erg van de industrie afhankelijke samenleving? 

paternalisme 

revisionisme 

human talent management 

scientific management 

Antwoord indienen
Vraag 10 (1 punt)

Wat is een voorbeeld van een handelsonderneming die hoofdzakelijk tegen contante betaling levert? 

bank 

internetwinkel 

reisbureau 

groothandel 

Antwoord indienen
Vraag 11 (1 punt)

Een werknemer laat zijn leidinggevende weten wat meer uitdaging in zijn werk te willen door meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te krijgen.

 

Is taakverruiming een geschikt  instrument voor loopbaanontwikkeling om op dit verzoek van de werknemer in te kunnen spelen? Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 12 (1 punt)

Een organisatie heeft een openstaande vacature en wil extern een geschikte kandidaat vinden. De organisatie heeft echter weinig geld te besteden voor de wervingsfase.

 

Wat zijn drie geschikte wervingsmogelijkheden die deze organisatie kan inzetten? 


Antwoord indienen
Vraag 13 (1 punt)

Een organisatie neemt een buitenlandse werknemer aan. Voor deze werknemer zullen speciale kantineproducten beschikbaar worden gesteld.

 

Noem twee activiteiten waarmee de afdeling P&O ervoor kan zorgen dat de introductie van deze werknemer binnen de organisatie zorgvuldig gebeurt. 


Antwoord indienen
Vraag 14 (1 punt)

Een organisatie kan diverse hulpmiddelen gebruiken bij het opstellen van een personeelsplanning.

 

Wat is een handig systeem als de organisatie werknemers meer vrijheid wil geven om hun rooster te kunnen bepalen? Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 15 (2 punten)

Een organisatie heeft het afgelopen jaar diverse werknemers zien vertrekken, zeven in totaal. Eén werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij betrapt was op het stelen van materiaal. Twee werknemers zijn weggegaan omdat zij een betere functie in een andere organisatie aangeboden hadden gekregen. Een andere werknemer heeft vanwege een verhuizing uiteindelijk werk dichter bij zijn nieuwe huis gezocht en gevonden. Bij twee werknemers is het tijdelijke contract afgelopen. Bij een van hen is het contract niet verlengd omdat hij niet voldoende presteerde en bij de ander is het contract niet verlengd omdat de afdeling waar hij werkte door slechte resultaten moest inkrimpen. Er is ook een werknemer met pensioen gegaan.

 

Geef aan bij hoeveel werknemers er sprake was van zuiver verloop en van natuurlijk verloop. 


Antwoord indienen
Vraag 16 (1 punt)

Casus

Een manager bij een organisatie geeft leiding aan drie productieafdelingen. Elke afdeling bestaat uit 8 productiemedewerkers. Het omspanningsvermogen van de manager is 20. 

 

Vraag

Geef aan of de spanwijdte van deze manager en zijn omspanningsvermogen in balans zijn. Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 17 (1 punt)

Casus

Een manager bij een organisatie geeft leiding aan drie productieafdelingen. Elke afdeling bestaat uit 8 productiemedewerkers. Het omspanningsvermogen van de manager is 20. 

 

Vraag

Geef aan wat het gevolg is van de huidige situatie voor de manager. Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 18 (1 punt)

Casus

Een manager bij een organisatie geeft leiding aan drie productieafdelingen. Elke afdeling bestaat uit 8 productiemedewerkers. Het omspanningsvermogen van de manager is 20. 

 

Vraag

Noem drie mogelijkheden voor het vergroten van het omspanningsvermogen van de manager. 


Antwoord indienen