XS_HIDE-->
Sluiten
Uitloggen
MPZ Personeel Organisatie Communicatie
Online leeromgeving
Volgende pagina
Oefenexamen 3
Menu
Vraag 1 - 1 punt

Welke uitgangspunten zijn van belang voor personeelsplanning?

Let op, er zijn meerdere antwoorden juist.

arbeidsmarkt 

budget 

uitbesteden

functiewaardering

Antwoord indienen
Vraag 2 - 1 punt

Welke rol heeft P&O bij de wervingsprocedure?

Let op, er zijn meerdere antwoorden juist.

beoordelen van de openstaande functies 

maken van een protocol voor werving via social media

publiceren van de openstaande vacatures

Antwoord indienen
Vraag 3 - 1 punt

Wat is een kenmerk van een bedrijf in de primaire sector?

bewerken van grondstoffen uit de natuur

verkrijgen van grondstoffen uit de natuur 

verlenen van diensten aan bedrijven 

Antwoord indienen
Vraag 4 - 1 punt

Wat voor type onderneming is een supermarkt? 

industriële onderneming 

extractieve onderneming

handelsonderneming 

financiële onderneming

Antwoord indienen
Vraag 5 - 1 punt

Wat zijn kenmerken van een joint venture tussen twee bedrijven?  

de twee bedrijven blijven zelfstandig 

er is sprake van een langdurige samenwerking 

er is een nieuwe rechtspersoon nodig 

Antwoord indienen
Vraag 6 - 1 punt

Waar zijn operationele personeelsactiviteiten van een organisatie op gericht?

verwachtingen en knelpunten in vraag en aanbod van personeel in kaart brengen voor de organisatie 

het uitwerken van de missie, visie en doelen van de organisatie

het beheren van personeel, zoals de planning, werkroosters en verlofaanvragen 

het ontwikkelen van arbeidsinstrumenten voor bijvoorbeeld Arbo, wetgeving en ziekteverzuim 

Antwoord indienen
Vraag 7 - 1 punt

Jan Willem is lijnchef bij een conservenfabriek. Ten behoeve van de personeelsplanning maakt hij gebruik van een planbord. Dit planbord hangt in de personeelsruimte van de fabriek en wordt dagelijks bijgewerkt.

Wat zijn de doelen van een planbord bij de personeelsplanning?

Let op, er zijn meerdere antwoorden juist.

Een planbord…

draagt bij aan het evenredig verdelen van de werkdruk.

maakt het mogelijk wijzigingen eenvoudig door te rekenen. 

maakt knelpunten in de personele bezetting direct zichtbaar.

Antwoord indienen
Vraag 8 - 1 punt

Een organisatie hanteert de NVP Sollicitatiecode.

Waarop heeft een sollicitant dan recht?

Let op, er zijn meerdere antwoorden juist.

een eerlijke kans op een aanstelling 

het indienen van een klacht

het weigeren van een medische keuring 

Antwoord indienen
Vraag 9 - 1 punt

Selecteer drie communicatiemiddelen die gericht zijn op meerzijdige personeelscommunicatie.

Let op, er zijn meerdere antwoorden juist.

een digitaal platform, zoals intranet 

personeelskrant 

informatiebord

medewerkersbijeenkomst 

videoboodschap van de directie

afdelingsoverleg

Antwoord indienen
Vraag 10 - 1 punt

Onderneming Verweij bv heeft een hoog personeelsverloop.

Wat is een geschikt personeelsinstrument om de mogelijke oorzaken van het personeelsverloop te achterhalen?

beoordelingsgesprek 

werving en selectie

arbobeleid

exitinterview

Antwoord indienen
Vraag 11 - 1 punt

Zwagers bv heeft 91 medewerkers in dienst: • 1 directeur • 9 managers onder de directeur • 81 medewerkers onder de managers

Wat is de span of control van de directeur?

9

10

81

90

Antwoord indienen
Vraag 12 - 1 punt

Pharma bv wil de organisatie uitbreiden met een nieuwe afdeling, gericht op het leveren van medicijnen aan ziekenhuizen. Voor de nieuwe afdeling wordt gezocht naar een Sales Manager Ziekenhuizen.


Noem drie aspecten die P&O moet inventariseren in de voorbereidingsfase van de wervings- en selectieprocedure? Houd er rekening mee dat de afdeling een nieuwe afdeling is.


Antwoord indienen
Vraag 13 - 1 punt

Voor routinematige werkzaamheden zoals het inpakken van orders heeft Ovide bv een groep werknemers aangenomen met een verstandelijke beperking.


Noem drie activiteiten van P&O om de integratie van de werknemers met een verstandelijke beperking binnen Ovide soepel te laten verlopen. Motiveer uw antwoord.


Antwoord indienen
Vraag 14 - 1 punt

Functieroulatie laat medewerkers rouleren in vergelijkbare functies op verschillende afdelingen.


Noem twee manieren waarop functieroulatie kan bijdragen aan loopbaanontwikkeling?


Antwoord indienen
Vraag 15 - 1 punt

Karel van Waaien heeft op 4 januari 2019 een gesprek gehad met zijn leidinggevende. De aanleiding voor dit gesprek was dat Karel het niet zo nauw neemt met voorschriften omtrent de werk- en rusttijden binnen het bedrijf. Regelmatig komt hij zonder reden te laat, neemt hij te lang pauze of vertrekt hij eerder dan formeel is toegestaan. Hij is hier door zijn leidinggevende herhaaldelijk op aangesproken, maar Karel past zijn gedrag niet aan. In het gesprek d.d. 4 januari 2019 heeft Karel een officiële waarschuwing gekregen. Indien Karel zijn gedrag niet aanpast heeft dit voor hem arbeidsvoorwaardelijke consequenties.

Het gesprek moet door middel van een brief aan Karel worden bevestigd. De afdeling HRM stelt de brief aan Karel op.

Maak een tekstvoorstel voor de brief van maximaal 100 woorden op basis van bovenstaande informatie. Karel dient de brief, conform procedure voor ‘gezien’ te ondertekenen en te retourneren t.a.v. de afdeling HRM.


Antwoord indienen
Vraag 16 - 1 punt

Casus

Boenders is gespecialiseerd in glasbewassing, schoonmaakonderhoud en industriële reiniging. Het bedrijf maakt kantoren en bedrijfsruimtes schoon zoals scholen, overheidsinstellingen, verzorgingstehuizen en sportaccommodaties. De missie van Boenders luidt als volgt: ‘Wij zorgen ervoor, dat de klant geen omkijken heeft naar de buitenschoonmaak van zijn pand, met de zekerheid van de hoogst denkbare service en kwaliteit.’ Het bedrijf heeft ongeveer 250 mensen in dienst. Regelmatig zijn er vacatures. Het beroep van glazenwasser of gevelreiniger is fysiek zwaar. De medewerkers zoeken daarom vaak naar een andere baan, waardoor er nogal wat verloop is.

Boenders heeft daarom een plan gemaakt om medewerkers tijdig om te scholen en te laten doorstromen naar andere functies, zowel intern als extern.

 

Vraag:

Van welk soort personeelsverloop is sprake bij Boenders? Motiveer uw antwoord. 

 


Antwoord indienen
Vraag 17 - 1 punt

Casus

Boenders is gespecialiseerd in glasbewassing, schoonmaakonderhoud en industriële reiniging. Het bedrijf maakt kantoren en bedrijfsruimtes schoon zoals scholen, overheidsinstellingen, verzorgingstehuizen en sportaccommodaties. De missie van Boenders luidt als volgt: ‘Wij zorgen ervoor, dat de klant geen omkijken heeft naar de buitenschoonmaak van zijn pand, met de zekerheid van de hoogst denkbare service en kwaliteit.’ Het bedrijf heeft ongeveer 250 mensen in dienst. Regelmatig zijn er vacatures. Het beroep van glazenwasser of gevelreiniger is fysiek zwaar. De medewerkers zoeken daarom vaak naar een andere baan, waardoor er nogal wat verloop is. 

Boenders heeft daarom een plan gemaakt om medewerkers tijdig om te scholen en te laten doorstromen naar andere functies, zowel intern als extern.

 

Vraag:

Maakt Boenders gebruik van een loopbaanplan, bezettingsplan of demotieplan? Motiveer uw antwoord.


Antwoord indienen
Vraag 18 - 1 punt

Casus

Boenders is gespecialiseerd in glasbewassing, schoonmaakonderhoud en industriële reiniging. Het bedrijf maakt kantoren en bedrijfsruimtes schoon zoals scholen, overheidsinstellingen, verzorgingstehuizen en sportaccommodaties. De missie van Boenders luidt als volgt: ‘Wij zorgen ervoor, dat de klant geen omkijken heeft naar de buitenschoonmaak van zijn pand, met de zekerheid van de hoogst denkbare service en kwaliteit.’ Het bedrijf heeft ongeveer 250 mensen in dienst. Regelmatig zijn er vacatures. Het beroep van glazenwasser of gevelreiniger is fysiek zwaar. De medewerkers zoeken daarom vaak naar een andere baan, waardoor er nogal wat verloop is. 

Boenders heeft daarom een plan gemaakt om medewerkers tijdig om te scholen en te laten doorstromen naar andere functies, zowel intern als extern.

 

Vraag:

Boenders probeert zoveel mogelijk medewerkers intern te laten doorstromen.

Noem een relevant voorbeeld van interne doorstroming bij Boenders.


Antwoord indienen
Vraag 19 - 1 punt

Casus

Bij de Rotterdamse automaterialengroothandel Groothuis gaat Peter Hesselink, algemeen directeur, na 25 jaar dienstverband met pensioen. Hij was een geliefd directeur met veel aandacht voor zijn medewerkers. Er werken 65 medewerkers bij de automaterialengroothandel. Peter wordt opgevolgd door een nieuwe algemeen directeur. Dit is Frank Wagemaker, die ook veel kennis van de autobranche heeft.

Frank staat bekend om zijn zakelijke, doelgerichte werkwijze. De medewerkers vinden het spannend dat er een nieuwe directeur met een geheel andere werkwijze, komt.

Marc Vreze werkt als HR medewerker voor deze groothandel en wordt gevraagd te helpen bij het organiseren van een interne bijeenkomst. Op deze bijeenkomst ontmoeten de medewerkers hun nieuwe algemeen directeur voor het eerst. De locatie van de bijeenkomst is de kantine in het gebouw van de groothandel.

 

Vraag:

Welk intern communicatiemiddel is geschikt om de medewerkers te informeren over de geplande bijeenkomst? Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 20 - 1 punt

Casus

Bij de Rotterdamse automaterialengroothandel Groothuis gaat Peter Hesselink, algemeen directeur, na 25 jaar dienstverband met pensioen. Hij was een geliefd directeur met veel aandacht voor zijn medewerkers. Er werken 65 medewerkers bij de automaterialengroothandel. Peter wordt opgevolgd door een nieuwe algemeen directeur. Dit is Frank Wagemaker, die ook veel kennis van de autobranche heeft. 

Frank staat bekend om zijn zakelijke, doelgerichte werkwijze. De medewerkers vinden het spannend dat er een nieuwe directeur met een geheel andere werkwijze, komt. 

Marc Vreze werkt als HR medewerker voor deze groothandel en wordt gevraagd te helpen bij het organiseren van een interne bijeenkomst. Op deze bijeenkomst ontmoeten de medewerkers hun nieuwe algemeen directeur voor het eerst. De locatie van de bijeenkomst is de kantine in het gebouw van de groothandel.

 

Vraag:

Er zijn verschillende vormen van informatie, waaronder beheerinformatie.

Op welke vorm van informatie is deze bijeenkomst gericht? Motiveer uw antwoord.


Antwoord indienen
Vraag 21 - 1 punt

Casus

Bij de Rotterdamse automaterialengroothandel Groothuis gaat Peter Hesselink, algemeen directeur, na 25 jaar dienstverband met pensioen. Hij was een geliefd directeur met veel aandacht voor zijn medewerkers. Er werken 65 medewerkers bij de automaterialengroothandel. Peter wordt opgevolgd door een nieuwe algemeen directeur. Dit is Frank Wagemaker, die ook veel kennis van de autobranche heeft. 

Frank staat bekend om zijn zakelijke, doelgerichte werkwijze. De medewerkers vinden het spannend dat er een nieuwe directeur met een geheel andere werkwijze, komt. 

Marc Vreze werkt als HR medewerker voor deze groothandel en wordt gevraagd te helpen bij het organiseren van een interne bijeenkomst. Op deze bijeenkomst ontmoeten de medewerkers hun nieuwe algemeen directeur voor het eerst. De locatie van de bijeenkomst is de kantine in het gebouw van de groothandel.

 

Vraag:

Tijdens de bijeenkomst worden er veel vragen gesteld aan de nieuwe directeur. Om zeker te zijn dat de informatie is overgekomen, wil de directeur een vervolgstap ondernemen.

Welk intern communicatiemiddel is geschikt om alle medewerkers na de bijeenkomst te voorzien van de informatie? Motiveer uw antwoord.


Antwoord indienen